Strona główna e-mail
Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o.
Nasze aktualności
Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o.:
 

Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o. w Stalowej Woli to niewielka dynamicznie rozwijająca się firma, działająca od 1990 roku. Od początku działalności STALMOST zajmuje się realizowaniem zadań na terenie Ziemi Podkarpackiej dla jednostek administracji drogowej różnego szczebla, od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, poprzez Dyrekcję Dróg Wojewódzkich i Miejskich, aż do mniejszych jednostek samorządowych.Specjalizujemy się w budownictwie mostowym. Nasza działalność w tym zakresie obejmuje budowę, remonty, wzmocnienia oraz bieżące utrzymanie mostów, wiaduktów, przepustów, kładek pieszo - jezdnych, kładek dla pieszych wraz z dojazdami do wyżej wymienionych obiektów. Wykonujemy również roboty związane z regulacją cieków wodnych w obrębie obiektów mostowych, zabezpieczeniem brzegów cieków, zabezpieczeniem korpusów drogi (ściany oporowe), umacnianiem skarp, a także roboty ziemne.

Wielkim atutem firmy jest wykwalifikowana i doświadczona kadra inżynierów, posiadająca uprawnienia budowlane o specjalności:               budowa dróg i mostów,  konstrukcyjno - budowlanej oraz majstrów i robotników, którzy mają wieloletni staż pracy na budowach.
Gwarantujemy dobrą jakość i terminowość wykonanych robót, spełniając jednocześnie wymagania związane z wykonastwem robót mostowych.wizytówka

Remont mostu przez potok Figura w miejscowości Stefkowa
Dodano: 06.08.2015

Remont mostu przez potok Figura w miejscowości Stefkowa w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok-Granica Państwa w km 29+310.

czytaj dalej

Linia kolejowa E30/C-E30.
Dodano: 07.02.2014

Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III.

czytaj dalej


Polska Webdesign OSI GO3 © 2009 | Stalmost
Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp.z o.o.
37-450 Stalowa Wola
ul. 1-go Sierpnia 12
tel./fax: (0-15) 642-18-80
tel.: (0-15) 844-06-52
e-mail: biuro@stalmost.pl

Strona główna | Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o. | Oferta handlowa | Aktualności | Nasze realizacje | Praca | Współpraca | Kontakt
Webdesign OSI GO3